Oferta - Serwis kotłów parowych i przygotowanie do przeglądu UDT

Przegląd i serwis kotła pod względem:

- działanie układów zabezpieczeń, zaworów bezpieczeństwa

- działanie układów redukcyjno-zabezpieczających

- działanie wodowskazów oraz prawidłowe zasilanie i kontrola poziomu

   wody w kotle

- zewnętrzna kontrola szczelności układu parowo-wodnego kotła

- sprawność instalacji odwodnień, odpowietrzania, odsalania, odmulania

   i spustów awaryjnych

- sprawdzenie i regulacja palnika gazowego i olejowego

Przygotowanie kotła parowego do przeglądu UDT oraz wykonywanie napraw zalecanych przez UDT.

Uzgodnienie z UDT zakresu i projekt naprawy kotła parowego.